1. javni razpis za podukrep 16.4. Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni

Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov, je namenjena spodbujanju projektov sodelovanja kmetijskih gospodarstev in posrednikov, ki izvajajo odkup in prodajo proizvodov na lokalnem trgu ter s tem povezanih promocijskih dejavnosti.

Za namen izvedbe projekta se vzpostavi partnerstvo, ki ga sestavljajo: a) najmanj 10 kmetijskih gospodarstev, ki so vpisana v Register kmetijskih gospodarstev in b) en posrednik, ki je zadruga, ki ima vsaj tri člane vpisane v RKG ali gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

Razpisuje: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok prijave: 29.09.2017

Več o razpisu

Prijavite se na naše e-novice!.