O Gorenjski

Gorenjska leži na severozahodnem delu Slovenije. Na severu po Karavankah poteka meja s sosednjo Avstrijo (dežela Koroška), na zahodu z Italijo (dežela Furlanija Julijska krajina) in Goriško razvojno regijo, na vzhodu s Savinjsko, na jugu pa se odpira proti Osrednjeslovenski regiji. Prek Gorenjske poteka X. evropski avtocestni in železniški koridor. Na Brniku se nahaja osrednje slovensko letališče (1,7 mio potnikov v letu 2019). Vse to prispeva k prometno ugodni legi Gorenjske in njeni sorazmerno dobri dostopnosti.

Z 211.069 (jan. 2021) prebivalci Gorenjske predstavljajo 10 % prebivalcev Slovenije, z 2.137 km2 oziroma 10,5 % površine države pa je Gorenjska šesta največja slovenska regija. Gostota poselitve je podpovprečna (98,8 prebivalcev/ km2), čeprav nekateri njeni deli predstavljajo večja zgostitvena in urbanizirana območja, npr. regijsko središče v Kranju.

Gorenjska je alpska regija z značilno raznoliko gorsko krajino. Naravno-geografsko 70 % Gorenjske predstavlja gorski svet, le 29,8 % regije leži v dolinsko-ravninskem delu osrednje Slovenije. Kar 40,2 % regije se nahaja nad 1000 m nadmorske višine, 44,3 % pa obsega območje NATURE 2000. Gozdne površine predstavljajo 60 % Gorenjske, 26 % je kmetijskih in 10 % nerodovitnih površin.

Prijavite se na naše e-novice!.