O regionalnem razvoju

O regionalnem razvoju

Koncept regionalnega razvoja, institucije in vrste razvojnih spodbud opredeljujejo Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) (Uradni list RS, št. 20/11, št. 57/12) in podzakonski akti, vendar pa je njegovo uresničevanje odvisno predvsem od regije in njene lastne razvojne ambicioznosti.

Gorenjska želi postati ena najbolj dinamičnih regij v alpskem prostoru, katere razvoj temelji na partnerstvu, podjetništvu, znanju, inovativnosti in odprtosti. Gorenjska hoče gor. V skladu s tako začrtano razvojno paradigmo in zakonu ustrezno je regija organizirala svoje delovanje, opredelila Regionalni razvojni program Gorenjske 2014–2020 in ključne projekte.

Razvojna regija Gorenjske na ravni SKTE 3 (standardna klasifikacija teritorialnih enot) ima 199.085 prebivalcev in BDP v višini  10.830 EUR (indeks 66 na EU 25). Regija vključuje 18 občin: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas - Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri in Žirovnica. 

Uporabni dokumenti
Prijavite se na naše e-novice!.