1. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2016

Predmet javnega razpisa je podpora za pokritje stalnih stroškov, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo oziroma pravna oseba zaradi vključitve v upravičeno shemo kakovosti oziroma zaradi vključitve proizvoda v upravičeno shemo kakovosti, ki je namenjena prehrani ljudi.

Na razpis se lahko prijavi: - KMG, ki opravlja kmetijsko dejavnost na območju Republike Slovenije in je prijavljeno v postopek certificiranja za upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti; - ali pravna oseba, ki je v postopek certificiranja prijavila vsaj tri KMG za upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti; ob izpolnjevanju drugih razpisnih pogojev.

Razpisuje: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Rok prijave: 28.12.2016
Prijavite se na naše e-novice!.