10. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018

Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev iz prvega odstavka 5. člena Uredbe, ki so podrobneje opredeljene v 1. točki 2. poglavja tega javnega razpisa.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 8.100.000 EUR. Od tega:

  • 500.000 EUR za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A),
  • 4.600.000 EUR za naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, ali za skupino kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe (sklop B) ter
  • 3.000.000 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C).
Izdajatelj: MKGP
Rok za prejem ponudb: 24.04.2019 do 23:59
Prijavite se na naše e-novice!.