6. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016

Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi zahtevam kmetovanja na gorskih območjih.

Upravičeni prijavitelji: Skladno s prvim odstavkom 6. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva ter podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16 in 66/16) je vlagatelj nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v register kmetijskih gospodarstev in opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji ter ima svoje kmetijsko gospodarstvo uvrščeno v gorsko območje v skladu s Pravilnikom o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (Uradni list RS, št. 12/15).

Razpisuje: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Rok prijave: 08.03.2017
Več o razpisu

Prijavite se na naše e-novice!.