Aktivni do upokojitve - javno povabilo

Na podlagi javnega povabila lahko pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 58 let ali več in smo jih napotili k vam. Subvencija znaša 11.000 EUR za zaposlitev s polnim delovnim časom za najmanj 24 mesecev. Delovno razmerje mora biti za nedoločen čas oziroma najmanj do izpolnitve pogojev za upokojitev.

Dajte priložnost starejšim, združite moči generacij za uspešno delo


Kaj vam omogoča povabilo?

Pridobitev subvencije za zaposlitev brezposelnih iz ciljne skupine: 

  • do 11.000 EUR za zaposlitev s polnim delovnim časom (40 ur na teden) v oziroma
  • sorazmerno manj za zaposlitev s krajšim delovnim časom (v skladu z odločbo o invalidnosti).

Delovno razmerje sklenete za nedoločen čas oziroma najmanj do izpolnitve pogojev za predčasno ali starostno upokojitev.
 

Kdo se lahko prijavi na javno povabilo?

Ponudbo na javno povabilo lahko predložite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v poslovni register Slovenije, imate vsaj enega zaposlenega ali ste samozaposleni ter izpolnjujete še vse druge pogoje za prijavo.

Predložite lahko eno ali več ponudb, vendar za omejeno skupno število kandidatov iz ciljne skupine brezposelnih, kot je določeno v javnem povabilu. 
 

Za koga lahko pridobite subvencijo?

V zaposlitev s pomočjo subvencije se lahko vključijo brezposelni, ki so dopolnili 58 let in več in so prijavljeni v naši evidenci. 

Pri vključevanju, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in veščin kandidatov, dajemo prednost osebam, ki prejemajo denarno nadomestilo za brezposelnost ali socialnovarstvene prejemke.

Več o razpisu

Prijavite se na naše e-novice!.