Dodatni javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi«

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev dodatnega javnega razpisa za leta 2017, 2018 in 2019 znaša 3.990.000,00 EUR, od tega je 2.090.000,00 EUR namenjenih za sofinanciranje projektov v KRZS in 1.900.000,00 EUR za sofinanciranje projektov v KRVS.

Predmet dodatnega javnega razpisa je sofinanciranje projektov v regijah/regionalnih enotah, v katerih na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi« (Uradni list RS, št. 6/17) ni prispela nobena vloga, katerih aktivnosti bodo usmerjene v razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi. Dolgi programi socialne aktivacije bodo zagotavljali socialne in delovne spretnosti in znanja osebam iz ciljne skupine, dvig njihove motivacije, graditev funkcionalnih spretnosti za aktivno reševanje morebitnih socialnih problematik, vključevanje v delovno aktivnost ter njihovo opolnomočenje za približevanje vstopu na trg dela.

Izbrani projekti v manjkajočih regijah/regionalnih enotah se bodo izvajali tako na območju KRVS kot na območju KRZS, in sicer se predvideva, da se bo 10 projektov izvajalo v KRVS ter 11 projektov v KRZS.

Izbrani prijavitelji bodo predvidenih 21 projektov izvajali v 12 manjkajočih regijah/regionalnih enotah, ki so: Celje, Koper, Kranj, Obljubljanska regija – Vzhod, Ljubljana, Obljubljanska regija – Zahod, Novo Mesto in Krško, Postojna, Ptuj, Slovenj Gradec, Trbovlje, Nova Gorica.

Razpisuje: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Rok prijave: 22.5.2017
Več o razpisu

Prijavite se na naše e-novice!.