Dolžniško financiranje

MSP -jem ter pri nekaterih programih tudi samostojnim podjetnikom z dolgoročnimi viri SID banka dopolnjuje ponudbo komercialnih poslovnih bank na področjih tržnih vrzeli, kamor sodijo zlasti mala in srednje velika podjetja, internacionalizacija, tehnološki razvoj, raziskave in inovacije, okoljevarstveni in energetski projekti, infrastruktura in podobno.
Prijavite se na naše e-novice!.