Drugi javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru RGS Gorenjska

Dne 30. 6. 2017 je bil v Ur.l. RS št. 32 objavljen Drugi javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme v gorenjski regiji.

Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v Gorenjski regiji (RGS Gorenjska) za bančne kredite, ki jih BSC Kranj kot izvajalec razpisuje po Pogodbi o dolgoročni finančni vlogi Slovenskega regionalno razvojnega sklada na območju gorenjske regije in v sodelovanju z bankami. Podatki o ponudbi kreditov, z navedbo višine obrestne mere, stroškov v zvezi s kreditom, ročnostjo in s kontaktnimi podatki bank, so navedeni v prilogi Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS Gorenjska.

Skupen garancijski potencial RGS Gorenjska znaša 1.869.600,00 EUR in je razpisan na podlagi dolgoročne finančne vloge Slovenskega regionalno razvojnega sklada, ki na dan objave tega razpisa znaša 584.250,00 EUR, in predvidenega multiplikatorja 4 za bančne kredite.

Razpis je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 16. 5. 2018.

Več informacij in razpisna dokumentacija so na voljo tukaj.

Prijavite se na naše e-novice!.