ENI: EU 4 Youth Grant Scheme

Program: EVROPSKI INSTRUMENT SOSEDSTVA

Vrednost razpisa: 8.500.000,00 EUR

Zneski in deleži financiranja: Prijavite lahko projekte v vrednosti od 750.000,00 do 1.500.000,00 EUR, sofinancira se do 95 % upravičenih stroškov.

Rok prijave: 11.07.2017

Trajanje projekta: Od 24 do 48 mesecev.

V okviru evropskega instrumenta sosedstva je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju partnerskih projektov na področju krepitve zaposlitvenih možnosti mladih v državah vzhodnega sosedstva (Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Gruzija, Moldavija in Ukrajina).

Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo neprofitne pravne osebe iz držav vzhodnega partnerstva (Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Gruzija, Moldavija in Ukrajina) ter držav članic EU, ki delujejo na področju, ki je predmet javnega razpisa ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje. Zahteva se partnerstvo med najmanj tremi organizacijami, od katerih morata biti najmanj dve iz dveh različnih držav vzhodnega partnerstva. Glede drugih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Več informacij je na voljo tukaj.

Prijavite se na naše e-novice!.