Financiranje naložb v gozdno - lesno predelovalno verigo (LES 1)

Želite zgraditi nove obrate za predelavo lesa ali tehnološko posodobiti obstoječe obrate za predelavo lesa, razviti izdelke z visoko dodano vrednostjo? Ste podjetje z najmanj 2 zaposlenimi in poslujete najmanj 2 polni poslovni leti?
Kredit lahko pridobite
  • Če ste gospodarska družba, organizirana kot d. o. o. ali d. d.
  • Če se bodo dela končala v 5 ih letih po odobritvi kredita in se bo izvajala v Sloveniji. Z deli lahko pričnete največ 3 leta pred odobritvijo kredita.
  • Če bo vaša lastna udeležba v investiciji najmanj 15 % celotnih stroškov.
 
Program vam omogoča
  • Kredit v višini od 100.000 € do 5.000.000 €.
  • Financiranje do 85 % celotnih stroškov.
  • Obrestno mero, ki je nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj.
  • Dobo kreditiranja od 6 do 12 let.
  • Možnost moratorija na odplačilo glavnice največ ½ ročnosti kredita.
  • Sprejemljive so vse vrste zavarovanja.
  • Vrednost zavarovanja vpliva le na višino obrestne mere in ni ključna za pridobitev kredita.

Več o financiranju

Prijavite se na naše e-novice!.