Financiranje naložb za trajnostno rast slovenskega turizma (TURIZEM 1)

Želite izvesti naložbeni projekt s področja namestitvenih zmogljivosti, športne infrastrukture, zabaviščne infrastrukture, kulturne infrastrukture, žičnic, marin ali turističnih letovišč? Ste podjetje z najmanj 2 zaposlenimi in poslujete najmanj 2 polni poslovni leti?
Kredit lahko pridobite
  • Če ste gospodarska družba, organizirana kot d. o. o. ali d. d.
  • Če se bo investicija končala v 5 ih letih po odobritvi kredita in se bo izvajala v Sloveniji. Z investicijo lahko pričnete največ 3 leta pred odobritvijo kredita.
  • Če bo vaša lastna udeležba v investiciji najmanj 15 % celotnih stroškov.
Program vam omogoča
  • Maksimalen kredit v višini 20.000.000 €.
  • Financiranje do 85 % celotnih stroškov.
  • Obrestno mero, ki je nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj.
  • Dobo kreditiranja od 6 do 30 let.
  • Možnost moratorija na odplačilo glavnice največ 5 let (ne več kot ½ ročnosti kredita).
  • Možnost zavarovanja kredita z nepremičninskim zavarovanjem ali zavarovanjem na premičninah. Vrednost zavarovanja vpliva le na višino obrestne mere in ni ključna za pridobitev kredita.

Več o financiranju

 

Prijavite se na naše e-novice!.