Gorenjska štipendijska shema 2016/2017 – Javni poziv delodajalcem

BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Regionalna razvojna agencija Gorenjske (v nadaljevanju: BSC Kranj) danes objavlja JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA ODDAJO POTREB V ZVEZI Z DODELITVIJO KADROVSKIH ŠTIPENDIJ ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017

 
NAMEN JAVNEGA POZIVA:
- je zbrati potrebe delodajalcev po kadrovskih štipendijah v šolskem/študijskem letu 2016/2017.
 
PRIJAVITELJI
Prijavo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko/študijsko leto 2016/2017 oddajo vsi delodajalci, ki želijo dijakom/študentom podeliti kadrovsko štipendijo s šolskim/študijskim letom 2016/2017.
 
PRIJAVA
Potrebe morajo delodajalci (oz. njihov pooblaščeni predstavnik) oddati preko obrazca, objavljenega na spletni strani BSC Kranj (www.bsc-kranj.si).
 
Prijavo potreb (podpisano in žigosano) delodajalci iz gorenjske statistične regije pošljejo s priporočeno pošto do vključno 15. decembra 2016 na naslov:
 
BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj
 
ALI
skenirano na elektronski naslov janja.erjavec@bsc-kranj.si .
 
DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije lahko dobite na elektronskem naslovu: janja.erjavec@bsc-kranj.si (tel.: 04 281 72 31).
 
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, 10. prednostne osi: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost, 10.1 prednostne naložbe: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc, 10.1.3 specifičnega cilja: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.
 
DOKUMENTACIJA
Prijavite se na naše e-novice!.