Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja

Javni razpis obsega naslednje dokumente:

 1. Javni razpis Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja (pdf in doc)
 2. Navodila za izpolnjevanje vloge na javni razpis (doc)
 3. Ocenjevalni postopek (doc)
 4. Prijavni obrazec (doc)
 5. Priloge k prijavnemu obrazcu:
  1. Obrazec SSE – urna postavka stroškov osebja (xlsx)
  2. Finančni načrt (xls)
  3. Seznam vključenih visokošolskih zavodov (xlsx)
  4. Vzorec konzorcijske pogodbe (doc)
  5. Dogovor o sodelovanju (doc)
  6. Izjava prijavitelja in konzorcijskega partnerja (doc)
 6. Vzorec pogodbe o sofinanciranju (doc)
 7. Opremljenost vloge (doc)
 8. Seznam kazalnikov (doc)
 9. Obračun SSE urne postavke stroškov osebja (xlsx)
 10. Obračun SSE za zunanje strokovnjake (xls)
 11. Obračun SSE za oblikovanje multiplikatorja (xls)
 12. Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, dostopna na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila
 13. Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, dostopna na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila
 14. Priročnik za uporabo informacijskega sistema e-MA (pdf)

Več informacij je na voljo tukaj

Prijavite se na naše e-novice!.