Javni poziv VAV-13, Vavčer za prenos lastništva

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja k izvedbi aktivnosti za pripravo in izvedbo prenosa lastništva, z namenom, da se ohranijo delovna mesta, da poslovni subjekt posluje naprej in se poveča njegova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Prenos lastništva po tem javnem pozivu pomeni bodisi prenos oziroma prodajo večinskega poslovnega deleža v kapitalski družbi bodisi prenos podjetja (samostojnega podjetnika) na podjetnika prevzemnika v skladu z 72a. členom ZGD-1.
Prijavite se na naše e-novice!.