Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za LAS Gorenjska košarica za programsko obdobje 2014-2020

Namen javnega poziva je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju zgoraj omenjene strategije in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa 19.2 »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) v okviru EVROPSKEGA KMETIJSKEGA SKLADA ZA RAZVOJ PODEŽELJA (EKSRP) in EVROPSKEGA SKLADA ZA POMORSTVO IN RIBIŠTVO (ESPR) ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) v okviru EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ (ESRR).
Rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje:
  • priporočeno po pošti na naslov BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, LAS Gorenjska košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj najkasneje do 26. 7. 2017  (velja poštni žig 26. 7. 2017)
  • osebno dostaviti v tajništvo vodilnega partnerja na naslovu  BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, LAS Gorenjska košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj najkasneje do  26. 7. 2017 do 15. ure.

JAVNI POZIV IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 

Prijavite se na naše e-novice!.