Javni poziv za izvedbo podjetniških mentoriranj in svetovanj ekspertov

Regionalna razvojna agencija Gorenjske (BSC Kranj) in Kovačnica – podjetniški inkubator Kranj vabita podjetniške mentorje in ekspertne svetovalce k vpisu v bazo mentorjev.

NAMEN POZIVA

Predmet javnega poziva je vzpostavitev baze svetovalcev in mentorjev za izvedbo podjetniških mentoriranj in svetovanj ekspertov v okviru operacije SIO-BSC-2020-22, s pomočjo katere se na Gorenjskem vzpostavlja podjetniški inkubator. Mentoriranje se izvaja v obliki poglobljenega individualnega dela s predstavniki ciljnih skupin, v trajanju 20-70 ur v obdobju najmanj 3 mesecev, s strani enega mentorja. Mentor zagotavlja potrebna znanja in usmerja podjetnika/podjetniško skupino z namenom oblikovanja učinkovitega poslovnega modela in izboljšanja poslovanja. Svetovanje ekspertov je svetovanje na področju specialnih znanj na posameznih področjih. Individualna obravnava podjetnika/podjetniške skupine ni časovno omejena.

Pogoj za mentorje in ekspertne svetovalce v okviru operacije SIO-BSC-2020-22 je vpis v evidenco mentorjev in strokovnjakov za startup in scaleup podjetja pri SPIRIT Slovenija, Javna agencija.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Besedilo razpisa je na voljo tukaj

PONUDBENA DOKUMENTACIJA, ki vključuje spodnje dokumente, je na voljo tukaj
- OBRAZEC A: Podatki o ponudniku
- OBRAZEC B: Ponudba
- OBRAZEC C: Izjava o izpolnjevanju pogojev
- OBRAZEC D: Vzorec okvirnega sporazuma (OS) med naročnikom in izvajalcem – mentorjem/svetovalcem
PREDRAČUN

 

ROK ZA PRIJAVO

Ponudnik lahko odda ponudbo do 31.12.2022, do konca trajanja izvajanja operacije SIO-BSC-2020-22. Odpiranje ponudb bo potekalo vsak zadnji delovni dan tekočega meseca.

Dodatne informacije na elektronskem naslovu: nives.justin@bsc-kranj.si (Nives Justin) ali 04/ 28 17 247.

 

Aktivnosti BSC Kranj v okviru operacije »SIO-BSC-2020-22« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni  razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

 

Prijavite se na naše e-novice!.