Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2018 in 2019

Urad Republike Slovenije za mladino je objavil javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2018 in 2019. Višina razpoložljivih sredstev za posamezno leto znaša 1.450.000,00 EUR. Javni poziv je namenjen prijaviteljem, ki imajo status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju in javnim zavodom, ki delujejo v mladinskem sektorju.

Prednostna področja javnega poziva so programi mladinskega dela, ki prispevajo k uresničevanju ciljev in podpodročij poglavja »MLADI IN DRUŽBA« Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013-2022 (Uradni list RS, št. 90/13), in sicer:
1. Spodbujanje participacije in zastopanosti mladih žensk in moških,
2. Spodbujanje ustanavljanja in razvoja organizacij v mladinskem sektorju, razvoja ključnih
področij mladinskega sektorja ter zagotavljanje delovanja neorganizirane mladine,
3. Spodbujanje vključevanja v mednarodno mladinsko delo in učnih mobilnosti v
mladinskem delu ter njihova krepitev,
4. Spodbujanje prostovoljstva med mladimi.

 

Upravičeni prijavitelji: Na poziv se lahko prijavi organizacija v mladinskem sektorju, ki ima status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju ali javni zavod, ki deluje v mladinskem sektorju ter ki ustreza ciljem in predmetu tega javnega poziva. Glede drugih pogojev glej besedilo javnega poziva.

 

Več informacij je na voljo tukaj

 

Prijavite se na naše e-novice!.