JAVNI POZIV ZA ZUNAJE IZVAJALCE NA PROJEKTU KARIERNI PLAC - KARIERNI CENTER ZA MLADE

Za potrebe izvedbe projekta Karierni plac - Karierni center za mlade v obdobju od 2019 do 2022, s pričetkom od 1. 3. 2019 dalje, na podlagi Javnega razpisa, ki ga je objavilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, razpisujemo javni poziv za zunanje sodelavce.

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«; prednostne naložbe: 10.1 »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«; specifičnega cilja: 10.1.3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.

Z izbranimi kandidati bomo sklenili avtorske ali podjemne pogodbe, ali pa bomo sodelovali preko pogodbe o sodelovanju oziroma podpisane naročilnice. Izbrane izvajalce bomo angažirali glede na potrebe po izobraževalnih vsebinah, ki se bodo pojavile za čas trajanja projekta Karierni plac - Karierni center za mlade.

Povprašujemo po naslednjih področjih dela oziroma izobraževalnih vsebinah:

  • Vsebine za skupinske aktivnosti za šolajočo mladino od 6 do 19 let s področja karierne orientacije in vseživljenjskega učenja (aktivnosti za razvijanje interesov in spoznavanje sveta dela ter poklicev)
  • Vsebine za starše s področja zgodnjega načrtovanja kariere otrok in vseživljenjskega učenja, vključujoč podporna srečanja za starše
  • Vsebine za strokovne delavce ter razširjena izobraževalna srečanja in razvoj novih pilotnih programov
  • Vsebine s področja dela z osebami s posebnimi potrebami

Delo in aktivnosti potekajo v dopoldanskem in popoldanskem času.

Prijave s ponudbo in kratkim opisom ponujenih delavnic in vsebin pošljite na andraz.siler@bsc-kranj.si.

Javni poziv je odprt do preklica.

 
Prijavite se na naše e-novice!.