Javni razpis - P7 - Mikrokrediti 2019

Predmet produkta so mikrokrediti za mikro in mala podjetja.
Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro in malim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.
 
Cilji javnega razpisa so:
  • ohranitev delovnih mest,
  • spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
  • spodbujanje financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva.
 
Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.
 
Vrednost razpisa: Skupni razpoložljivi znesek je v višini najmanj 12.000.000 EUR.
Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Rok: Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog:
  • 1. prvi rok je 17. 1. 2019,
  • 2. nato vsak četrtek v mesecu januarju, februarju, marcu, aprilu, maju, juniju,
  • 3. 4. 7. in 11. 7., 22. 8. in 29. 8. 2019,
  • 4. nato vsak četrtek v mesecu septembru, oktobru, novembru in decembru z zadnjim rokom 19. 12. 2019.
Vloge, ki bodo prispele po prijavnem roku 19. 12. 2019, se kot prepozne zavržejo.
 
Dodatne informacije: Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: (02) 234-12-67, (02) 234-12-88, (02) 234-12-74, (02) 234-12-42 in (02) 234-12-64 ali na e-naslovu: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
 
Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani: www.podjetniskisklad.si in v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada.
 
Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.
Prijavite se na naše e-novice!.