Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2017, 2018 in 2019

Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov za gradnjo športnih objektov v okvirni višini 2.400.000 EUR, in sicer:

- v letu 2017 se razpiše: 1.714.285 EUR;
- v letu 2018 se razpiše: 171.429 EUR;
- v letu 2019 se razpiše: 514.286 EUR.

Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo vse pravne osebe javnega ali zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje dejavnosti na področju športa in so lastniki športnih objektov oziroma investitorji del na športnih objektih. Na javnem razpisu lahko kandidirajo lastniki športnih objektov oziroma investitorji del na športnih objektih. V kolikor na javnem razpisu kandidira investitor, ki ni lastnik objekta oziroma zemljišča, mora vlogi obvezno priložiti sklenjen sporazum o skupni investiciji z lastnikom. Pogoji za sofinanciranje izvajalcev so določeni v pravilniku o pogojih, merilih in postopku za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji.

Razpisuje: Fundacija za šport
Rok prijave: 14.11.2016
Prijavite se na naše e-novice!.