Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu v letu 2017

Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu, v okvirni višini 5.600.000 EUR, in sicer:
1. Športne dejavnosti: 4.800.000 EUR, od tega:
a) za dej. vrhunskega športa - programe reprezentanc: 1.920.000 EUR,
b) za dej. šport. vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport - programe reprezentanc: 1.800.000 EUR,
c) za dej. interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športno rekreacijo: 744.000 EUR,
d) za druge programe: 96.000 EUR,
e) za neposredne potrebe vrhunskih športnikov: 240.000 EUR,

2. Raziskovanje in razvoj športa: za programe dejavnosti raziskovanja in razvoja športa, za nakup tehnologij za spremljanje in razvoj športne vadbe, za znanstvene in strokovne raziskovalne projekte in za druge programe razvoja športa: 680.000 EUR.

3. Založništvo v športu: za revije ali knjige s strokovnimi vsebinami, za revije namenjene otrokom in mladini, za znanstvene revije, ki uresničujejo javni interes na področju športa ter za strokovne internetne vsebine: 120.000 EUR.
 
Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo vse pravne osebe javnega ali zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje dejavnosti na področju športa. Pogoji za sofinanciranje izvajalcev so določeni v pravilniku o pogojih, merilih in postopku za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji
 
Razpisuje: Fundacija za šport
Rok prijave: 14.11.2016
Prijavite se na naše e-novice!.