Javni razpis MIZŠ za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa na državni ravni v letu 2018

Vrednost razpisa: 10.937.357,00 EUR

Rok prijave: 19. 3. 2018

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa na državni ravni v letu 2018.
Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine ter strokovne in razvojne naloge v športu:

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine

 • Oddelki z dodatno športno ponudbo v osnovnih šolah

Obštudijske športne dejavnosti

 • Celoletni športni programi obštudijskih športnih dejavnosti
 • Športne prireditve študentov na univerzitetni in nacionalni ravni
 • Tekmovanja organizirana pod okriljem FISU

Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

 • Priprave in nastopi državnih reprezentanc otrok in mladine

Vrhunski šport

 • Priprave in nastopi državnih reprezentanc na mednarodnih več panožnih športnih tekmovanjih
 • Priprave in nastopi državnih članskih reprezentanc
 • Sklad za vrhunske športnike

Šport invalidov:

 • Državna prvenstva na področju športa invalidov
 • Pilotski programi povezovanja športnih, invalidskih ter dobrodelnih organizacij

Športna rekreacija

 • Celoletni športno rekreacijski programi, ki imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek
 • Centri za krepitev zdravja s poudarkom na programih gibanja

Šport starejših

 • Gibalni programi za starejše na nacionalni ravni, ki imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek
 • Športno družabne medgeneracijske prireditve, ki imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek in so namenjene pretežno starejšim

Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programom

 • Športni oddelki v srednjih šolah
 • Štipendije za nadarjene in vrhunske športnike
 • Spremljanje pripravljenosti športnikov
 • Nadstandardno zdravstveno zavarovanje vrhunskih športnikov

Delovanje športnih organizacij

 • Delovanje olimpijskega komiteja Slovenije – združenja športnih zvez
 • Delovanje nacionalnih panožnih športnih zvez
 • Delovanje nacionalnih športnih zvez na področju športne rekreacije
 • Delovanje nacionalnih športnih zvez na področju prostočasne športne vzgoje otrok in mladine
 • Delovanje nacionalnih športnih zvez na področju obštudijske športne dejavnosti
 • Delovanje zamejskih športnih zvez

Mednarodna dejavnost v športu

 • Članarine evropskim in svetovnim športnim zvezam

Športne prireditve

 • Prireditev »Športnik leta v Republiki Sloveniji«

Javno obveščanje v športu

 • Javno obveščanje v športu o športni vzgoji otrok in mladine ter športni rekreaciji

Športno obnašanje

 • Nacionalna kampanja za spodbujanje športnega obnašanja
 • Delovanje ambasadorja za šport,strpnost in »fairplay«

Preprečevanje dopinga v športu

Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo tisti, ki so kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 6. členu Zakona in izpolnjujejo pogoje, navedene v Pravilniku o sofinanciranju izvajanja letnega program športa na državni ravni ( Uradni list RS, 11/18). 

Več informacij je na voljo tukaj.
Konec razpisa: 19.03.2018

Prijavite se na naše e-novice!.