Javni razpis MIZŠ za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.1

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov izvedbe neodvisnih raziskav raziskovalnih organizacij, ki jih bodo izvedli v njih zaposleni raziskovalci, ki s svojim raziskovanjem predstavljajo most med raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom.

Raziskovalci se v raziskovalnem procesu osredotočajo na raziskave, katerih cilj bo in je prispevati k razvoju takovrstnih rešitev, ki bodo odgovarjale na izzive in potrebe družbe kot celote ter spodbujale pretok znanstvenega in raziskovalnega dela v prakso (gospodarstvo). Pridobljena nova znanja bodo spodbudila krepitev nadaljnje raziskovalne dejavnosti in medsebojno bogatenje sodelovanja in izgradnjo zaupanja med raziskovalno sfero in gospodarstvom.

Predmet javnega razpisa bodo tako raziskovalne aktivnosti, ki jih bodo izvajale raziskovalne organizacije preko svojih raziskovalcev, tako na raziskovalni organizaciji kot tudi pri sodelujočem gospodarskem subjektu na prednostnih področjih, ki jih identificira S4. Slovenija ima dolgoročni potencial za uspešen prodor na globalne trge in za uspešnejšo in celovitejšo vključitev v globalne verige vrednosti na naslednjih prednostnih področjih uporabe S4, v okviru katerih se izvajajo raziskovalne aktivnosti v okviru tega javnega razpisa:

  • Pametna mesta in skupnosti
  • Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
  • Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
  • Trajnostna pridelava hrane
  • Trajnostni turizem
  • Tovarne prihodnosti
  • Zdravje – medicina
  • Mobilnost
  • Razvoj materialov kot končnih produktov.

Rok prijave: 5. 10. 2018

Vrednost razpisa: 12.876.300,00 EUR

Razpisuje: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Upravičeni prijavitelji

Na javni razpis se lahko prijavijo javne raziskovalne organizacije6 v Republiki Sloveniji ter druge raziskovalne organizacije, ki niso ustanovljene po ZGD7 ali ZZad8 in ki izvajajo javno službo na področju raziskovalne dejavnosti v obliki veljavnega raziskovalnega programa v skladu s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17)9.10

Gospodarski subjekt v tem javnem razpisu je pravna oseba, ustanovljena po ZGD ali ZZad.

6 Javne raziskovalne organizacije v okviru predmetnega javnega razpisa so: javni raziskovalni zavodi in javni visokošolski zavodi, ki jih je ustanovila RS.

7 Zakon o gospodarskih družbah, Uradni list RS št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17.

8 Zakon o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 - uradno prečiščeno besedilo).

9 Prijavijo se lahko vse raziskovalne organizacije, ki so kot matična raziskovalna organizacija ali izvajalec izbrane za koncesionarja za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnega programa.

10 V skladu z javno evidenco izvajalcev raziskovalne dejavnosti ARRS (SICRIS).

DOMAČA STRAN RAZPISA

 

 

 

Prijavite se na naše e-novice!.