Javni razpis »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja«

Predmet javnega razpisa so spodbude za zaposlitve iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katerih se bodo učitelji, svetovalni delavci oz. vzgojitelji začetniki preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja uvajali v vzgojno-izobraževalno delo v šoli oziroma vrtcu.
Cilj javnega razpisa je zaposlitev 201 učiteljev začetnikov, 71 v vzhodni in 130 v zahodni kohezijski regiji, za obdobje osmih mesecev, in sicer na projektnem delovnem mestu učitelja, svetovalnega delavca ali vzgojitelja v naslednjih vzgojno-izobraževalnih zavodih:
 
  • v vrtcih,
  • osnovnih šolah,
  • glasbenih šolah,
  • srednjih šolah,
  • dijaških domovih in
  • šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, v javnoveljavnem programu oziroma v programu s pridobljeno javno veljavnostjo, za katerega so vpisani v     razvidizvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, skladno z veljavno zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja.

 

Na razpis se lahko prijavi vrtec, osnovna šola, glasbena šola, srednja šola, dijaški dom ali šola oziroma zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki je vpisana v razvid kot izvajalec naslednjih javnoveljavnih programov: javnoveljavnega programa za predšolske otroke, javnoveljavnega izobraževalnega programa, javnoveljavnega vzgojnega programa za dijaške domove, javnoveljavnega programa vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami oziroma programa s pridobljeno javno veljavnostjo. Prijavitelj mora izpolnjevati tudi vse druge v razpisu opredeljene pogoje.

 

Razpisuje:Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Rok prijave: 24.10.2016

Več o razpisu

Prijavite se na naše e-novice!.