Javni razpis Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2017 (P2 2017)

Predmet razpisa je sofinanciranje (subvencije) zagona, razvoja MVP (minimum viable product) in komercializacija končnih produktov inovativnih podjetij, ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad v letu 2017.

Okvirna višina subvencij po tem razpisu znaša največ do 2.160.000 EUR, pri čemer je največ do 1.080.000 EUR na voljo za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in največ do 1.080.000 EUR za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje.

Razpisuje: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Rok prijave: 18.04.2017
Prijavite se na naše e-novice!.