Javni razpis za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi

Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi za leto 2018. Gre za spodbudne pogoje v obliki podpore samozaposlenim v kulturi za izvedbo njihovih projektov ali/in aktivnosti za pripravo projektov (ki mora predstavljati zaokroženo celoto), na podlagi predloženega delovnega načrta.

Delovna štipendija je namenjena izključno fizičnim osebam s statusom samozaposlenega v kulturi, vpisanim v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo. Vrednost delovne štipendije je določena v višini 3.000,00 EUR bruto, okvirno bo podeljenih 53 delovnih štipendij v skupnem znesku 159.000,00 EUR.

Upravičeni prijavitelji: Na javni razpis se lahko prijavijo upravičene osebe, ki: - so samozaposleni v kulturi, ki so na dan objave javnega razpisa vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu in bodo vpisani v razvid najmanj do 31. 12. 2018; - da samozaposleni v letu 2018 ni starejši od 35 let (upošteva se letnica rojstva 1984). Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi vse druge v razpisu opredeljene pogoje. 

Razpisuje: Ministrstvo za kulturo
Rok prijave: 20.11.2017
Prijavite se na naše e-novice!.