Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj

Predmet javnega razpisa je dodelitev pomoči kot nepovratnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju Mestne občine Kranj preko naslednjih ukrepov:

A. Ukrepi na področju pridelave kmetijskih proizvodov:
– pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo:
– posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
– urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov,
– pomoč za zaokrožitev (komasacijo) kmetijskih in gozdnih zemljišč,
– pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih.

B. Ukrepa na področju predelave kmetijskih proizvodov, dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva:
– pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji,
– podpora investicijam za varno delo v gozdu.

C. Ostala ukrepa:
– podpora šolanju na poklicnih in srednješolskih kmetijskih ter gozdarskih programih,
– podpora delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja.

Vloge morajo biti oddane:
– za ukrepe pod točkami II, IV, V, VI (naložbe v primarno proizvodnjo, ohranjanje kulturne dediščine, naložbe v dopolnilne dejavnosti, investicije za delo v gozdu) najkasneje do 14. 4. 2017,
– za vse preostale ukrepe pa najkasneje do 12. 9. 2017.

Več o razpisu

Prijavite se na naše e-novice!.