Javni razpis za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim projektom – A 2018

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil projektom po programu A - kmetijstvo in gozdarstvo na območju Republike Slovenije, in sicer za naslednje podprograme:

  • podprogram A1.1: primarna kmetijska pridelava - po pravilih državnih pomoči
  • podprogram 2: primarna kmetijska pridelava - izven pravil državnih pomoči
  • podprogram A2.1: kmetijska predelava in trženje - po pravilih državnih pomoči
  • podprogram A3.2: gozdarstvo - izven pravil državnih pomoči

Cilj javnega razpisa je spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja z izboljšanjem zaposlitvenih možnosti na podeželju, z zmanjšanjem proizvodnih stroškov, s prilagoditvami k podnebnim spremembam, z ohranjanjem in izboljšanjem naravnega okolja ter standardov za dobro počutje živali.

Roki za oddajo vlog so: 27. 8. 2018, 15. 10. 2018 in 26. 11. 2018.

Več informacij in razpisna dokumentacija so na voljo tukaj

Prijavite se na naše e-novice!.