Javni razpis za financiranje neformalnih izobraževalnih programov za brezposelne v letu 2017

Predmet tega javnega razpisa je financiranje izvajanja neformalnih izobraževalnih programov in izpitov za brezposelne osebe v letu 2017:
  1. Računalniški programi
  2. Jezikovni programi
  3. Program priprave na strokovni izpit iz upravnega postopka 
  4. Opravljanje strokovnega izpita iz upravnega postopka

Na javnem razpisu bo izbranih največ 12 prijaviteljev. Prijavitelj je organiziran v konzorcij partnerjev iz statističnih regij, ki jih pokriva posamezna območna služba. Na območju, ki ga pokriva posamezna območna služba, bo izbran največ 1 prijavitelj.

Upravičeni prijavitelji: Na ta javni razpis se lahko prijavijo javni zavodi za izobraževanje odraslih, organizacijske enote za izobraževanje odraslih v okviru drugih javnih zavodov, ki jih je ustanovila lokalna skupnost, in srednje šole, ki so registrirane za opravljanje izobraževalne dejavnosti pod šifro 85.590 pri pristojnem sodišču in izvajajo svojo dejavnost na območju Republike Slovenije. Konzorcijski partnerji so lahko javni zavodi za izobraževanje odraslih, organizacijske enote za izobraževanje odraslih v okviru drugih javnih zavodov, ki jih je ustanovila lokalna skupnost ter srednje šole in zasebne organizacije, ki so registrirane za opravljanje izobraževalne dejavnosti pod šifro 85.590 pri pristojnem sodišču in izvajajo svojo dejavnost na območju Republike Slovenije. Prijavitelji in ostali konzorcijski partnerji morajo biti registrirani v statistični regiji na območju delovanja območne službe po tem javnem razpisu. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo. 

Razpisuje: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Rok prijave: 31.03.2017

 

Prijavite se na naše e-novice!.