Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2017–2018 sofinancirala Republika Slovenija

Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis, katerega namen je zagotavljanje javnega interesa države s spodbujanjem obnavljanja in prezentacije kulturnih spomenikov.
Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine:

Sklop 1: sofinanciranje izvedbe gradbeno-obrtniških posegov za ohranjanje kulturnovarstvenih sestavin razglašenih kulturnih spomenikov.
Sklop 2: sofinanciranje izvedbe restavratorskih posegov po Katalogu ZVKDS Restavratorski center, poglavje Restavratorstvo (Ljubljana, september 2003, dopolnitev junij 2007) na razglašenih kulturnih spomenikih, so ustrezno gradbeno sanirani.
 
Upravičeni prijavitelji: Enota kulturne dediščine, na kateri bodo izvedeni posegi, mora biti razglašena za kulturni spomenik. Prijavitelj – upravičenec do sredstev razpisa - je lahko le (so)lastnik, njegov pooblaščenec ali upravljavec kulturnega spomenika z ustreznim dokazilom. Za druge razpisne pogoje glej razpisno dokumentacijo.
 
Razpisuje: Ministrstvo za kulturo
Rok prijave: 23.01.2017
Več o razpisu
Prijavite se na naše e-novice!.