Javni razpis za izbor kulturnih projektov za razširjanje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim

Vrednost razpisa: 172.643,00 EUR

Rok prijave: 15.01.2018

Predmet razpisa je financiranje programskih vsebin in razvoja tehnične infrastrukture invalidskih organizacij senzorno oviranih, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture.


Področje razpisa:

  • Ustvarjanje in razširjanje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter razvoj ustrezne tehnične infrastrukture.
  • Prilagajanje in izdajanje knjig v Braillovi pisavi, prilagajanje in izdajanje zvočnih knjig ter prilagajanje in izdajanje knjig v znakovnem jeziku.

Upravičeni prijavitelji: Za sofinanciranje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter za sofinanciranje razvoja ustrezne tehnične infrastrukture za njihove potrebe se lahko prijavijo invalidske organizacije slepih in slabovidnih ter gluhih in naglušnih, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture. 

Več infromacij je na voljo tukaj

Prijavite se na naše e-novice!.