Javni razpis za izbor operacij - Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2017/II

Predmet javnega razpisa so spodbude za zaposlitve iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katerih se bodo učitelji, svetovalni delavci oz. vzgojitelji začetniki preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja uvajali v vzgojno-izobraževalno delo v šoli oziroma vrtcu.

Cilj javnega razpisa je zaposlitev 90 učiteljev začetnikov, 9 v vzhodni in 81 v zahodni kohezijski regiji, za obdobje osmih mesecev, in sicer na projektnem delovnem mestu učitelja, svetovalnega delavca ali vzgojitelja v naslednjih vzgojno-izobraževalnih zavodih:
-    v vrtcih,
-    osnovnih šolah,
-    glasbenih šolah,
-    srednjih šolah,
-    dijaških domovih in
-    šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
v javnoveljavnem programu oziroma v programu s pridobljeno javno veljavnostjo, za katerega so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, skladno z veljavno zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja.

Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavi vrtec, osnovna šola, glasbena šola, srednja šola, dijaški dom ali šola oziroma zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki je vpisana v razvid kot izvajalec naslednjih javnoveljavnih programov: javnoveljavnega programa za predšolske otroke, javnoveljavnega izobraževalnega programa, javnoveljavnega vzgojnega programa za dijaške domove, javnoveljavnega programa vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami oziroma programa s pridobljeno javno veljavnostjo, ob izpolnjevanju drugih razpisnih pogojev. 

 

Razpisuje: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Rok prijave: 13.2.2017
Več o razpisu

Prijavite se na naše e-novice!.