Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij - Center za kreativnost 2020 - 2021

Predmet razpisa so nepovratne spodbude za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja kreativnega in kulturnega sektorja (KKS), razvoj novih izdelkov, storitev in procesov pri prijaviteljih (podjetjih in drugih organizacijah) ter vzpodbujanje močnejšega sodelovanja med KKS in gospodarstvom.

Kreativni kulturni sektor (v nadaljevanju: KKS) ali tudi kulturne in kreativne industrije so opredeljene kot dejavnosti, ki združujejo ustvarjalnost s proizvodnjo in distribucijo dobrin in storitev.

Vključujejo naslednja temeljna področja KKS:

 1. Arhitektura,
 2. Oglaševanje,
 3. Oblikovanje in vizualne umetnosti,
 4. Kulturna dediščina, arhivska dejavnost in knjižnična dejavnost,
 5. Knjiga,
 6. Kulturno-umetnostna vzgoja,
 7. Glasbene umetnosti,
 8. Uprizoritvene in intermedijske umetnosti,
 9. Mediji,
 10. Programska oprema in igre,
 11. Film in avdiovizualna dejavnost,
 12. Kulturni turizem in
 13. drugo umetniško ustvarjanje.

Kreativne kulturne industrije »so tiste industrije, ki uporabljajo kulturo kot vložek in imajo kulturno razsežnost, čeprav so njihovi rezultati po večini funkcionalni. Te industrije zajemajo arhitekturo in oblikovanje, ki kreativne elemente vključujeta v širše procese, in podsektorje, kot so grafično in modno oblikovanje ali oglaševanje« (Green paper, Unlocking the potencial of cultural and creative industries, European Commission, Bruselj, 2010, str. 5).

Namen javnega razpisa:

 1. Razvoj inovativnih idej, podjetij oz. projektov s področja KKS;
 2. Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij s področja KKS;
 3. Spodbujanje sodelovanja med KKS in gospodarstvom ter prenos novih idej v gospodarstvo;
 4. Spodbujanje podjetništva in podjetniških znanj v KKS sektorju skozi sodelovanje z mentorji in vključitvami v mentorske programe;
 5. Dvig števila zaposlenih v podprtih projektih.

Sklop A1 - SEME: Preveritev koncepta

Namen sklopa A1 je snovanje/testiranje podjetniške ideje pred vstopom na trg, s ciljem oblikovanja inovativnega izdelka, spodbujanje inovativnosti in novih idej v KKS podjetjih preko podpor za testiranja in izdelavo študije izvedljivosti inovativnih idej, konceptov in zasnov, pred dokončnim razvojem izdelka/ storitve, oz. pred vstopom na trg. Višina financiranja upravičenih stroškov znaša do 15.000 EUR na projekt. Projekti se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih obstoječih proizvodov, procesov ali storitev z visoko stopnjo inovativnosti in tržnim ali družbenim potencialom.

Sklop A2 - ZAGON: Kreativni Start Up

Namen sklopa A2 je zagotavljanje podpore podjetjem s področja KKS v njihovi fazi hitre rasti in izboljšave poslovnih procesov ter spodbujanje k ambicioznim inovativnim razvojnim projektom in širjenju na mednarodne trge. Spodbuja se produkte, ki že imajo dokazano vrednost na trgu, potrebujejo pa kapital za vstop na trg, rast in širitev ter profesionalno organizacijo podjetja. Malim in srednjim podjetjem v skladu z Uredbo 651/2014 (v nadaljnjem besedilu: MSP), ki delujejo v KKS, ki so že na trgu in imajo potencial hitre rasti, se omogoči rast, razvoj novih proizvodnih linij in posledično odpiranje novih delovnih mest. Višina financiranja upravičenih stroškov znaša do 40.000 EUR na projekt.

Sklop A3 – Kreativni POVEZOVALNIK

Namen sklopa A3 je spodbujanje sodelovanja med MSP v skladu z Uredbo 651/2014, ki niso s področja KKS in KKS zato, da bi spodbujali globalno rast in inovacije. Višina financiranja upravičenih stroškov znaša do 30.000 EUR na projekt. Financiranje je namenjeno MSP izven KKS, ki so na trgu prisotna že dalj časa in potrebujejo sredstva za inovativne vložke, prestrukturiranje procesov, izdelkov ali storitev za širjenje trgov doma ali v tujini z vključevanjem KKS.

Rok za prijavo: 6. 4. 2020 do 23.59

Več informacij in razpisna dokumentacija je na voljo tukaj

Prijavite se na naše e-novice!.