Javni razpis za izbor prejemnikov štipendij za ustvarjalnost za leto 2017

Štipendije za ustvarjalnost se podeljujejo iz naslova knjižničnega nadomestila kot oblika podpore avtorjem knjižničnega gradiva, ki je predmet javnega posojanja v splošnih knjižnicah. Štipendije se podeljujejo na petih različnih področjih, kjer nastaja knjižnično gradivo: leposlovje, prevajanje, ilustracija in fotografija, glasba in avdiovizualno področje.

Veljavnost razpisa: 18. 08.

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) objavlja

Javni razpis za izbor prejemnikov štipendij za ustvarjalnost za leto 2017 (v nadaljevanju: JR7–ŠTIPENDIJE–2017)

Predmet, namen in področja javnega razpisa
Štipendije za ustvarjalnost se podeljujejo iz naslova knjižničnega nadomestila kot oblika podpore avtorjem knjižničnega gradiva, ki je predmet javnega posojanja v splošnih knjižnicah. Namen izvajanja knjižničnega nadomestila ter štipendij za ustvarjalnost je spodbujati ustvarjalnost posameznikov na področjih kulture, na katerih se ustvarja knjižnično gradivo in ki so v javnem interesu. Knjižnično nadomestilo se ob podeljevanju štipendij za ustvarjalnost, ki so predmet tega javnega razpisa, izvaja tudi v obliki denarnih prispevkov živečim avtorjem knjižničnega gradiva za izposojo njihovih del, kar pa ni predmet tega javnega razpisa.

Štipendije za ustvarjalnost se podeljujejo na petih različnih področjih, kjer nastaja knjižnično gradivo: leposlovje, prevajanje, ilustracija in fotografija, glasba in avdiovizualno področje.

Pri dodeljevanju štipendij se kot kriterij izbire upošteva kvalitetna izvirnost, ki se ocenjuje na podlagi doseženih publicističnih, kritiških in strokovnih referenc, kot je razvidno iz kriterijev v 6. točki besedila tega javnega razpisa.

Štipendije za ustvarjalnost se upravičencem podeljujejo za tekoče leto.

Štipendije iz knjižničnega nadomestila za ustvarjalnost v letu 2017 bodo podeljene na naslednjih področjih:
a)      leposlovje,
b)      prevajanje,
c)      ilustracija in fotografija,
d)      glasba,
e)      avdiovizualno področje.

Rok javnega razpisa
Rok za zbiranje vlog prične teči na dan najave javnega razpisa JR7–ŠTIPENDIJE–2017 v Uradnem listu RS in objave besedila razpisa na spletni strani JAK dne 30. 6. 2017 ter traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog, ki je 18. 8. 2017.

Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo v predpisanem roku poslati s priporočeno pošto ali jo oddati osebno vsak delavnik med 10. in 12. uro na naslov: Javna agencija za knjigo RS, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.

Prijavite se na naše e-novice!.