Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2018/2019

Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj z dnem 28. 2. 2018 najavlja objavo Javnega razpisa projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru Regijske štipendijske sheme gorenjske regije za šolsko/študijsko leto 2018/2019 (v nadaljevanju: javni razpis).
Vlogo bo možno oddati od 1. 9. 2018 dalje.
 
Predmet javnega razpisa
 
Predmet javnega razpisa bo izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v »Gorenjski statistični regiji«, ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije skladno z ZŠtip-1 in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji študija, in sicer za šolsko/študijsko leto 2018/2019. Vrednost javnega razpisa bo predvidoma: 150.000,00 EUR.
 
V obravnavi je sprememba Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1), ki se bo v primeru potrditve uporabljal od 1. 6. 2018 dalje že za šolsko/študijsko leto 2018/2019. Besedilo javnega razpisa in obrazci za prijavo bodo objavljeni naknadno, prijava pa bo možna od 1. 9. 2018 dalje.
 
Javni razpis bo sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.
 
Dodatne informacije
 
Na e-naslovu: eva.roskar@bsc-kranj.si in rok.zajc@bsc-kranj.si ali na telefonski številki: 04 281 72 31.
 
Prijavite se na naše e-novice!.