Javni razpis za izbor večletnih kulturnih projektov na področju umetnosti

Predmet večletnega projektnega razpisa je sofinanciranje štiriletnih kulturnih projektov na podpodročjih uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih in intermedijskih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v obdobju od 2018 do 2021, ter dvoletnih kulturnih projektov na podpodročju uprizoritvenih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v obdobju od 2018 do 2019.

Upravičene osebe: - na razpisnem področju »4-letni projekti« so prijavitelji, ki delujejo na razpisnih podpodročjih, izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za sodelovanje na razpisu in so: nevladne kulturne organizacije, katerih program ni izbran na javnem razpisu JPR-PROG-2018-2021 ali javni zavodi, ki v obdobju 2018-2021 ne bodo neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za to obdobje s strani Ministrstva (razen pooblaščenih muzejev, ki so bili pozvani za opravljanje javne službe skladno s 97. členom ZVKD-1). - na razpisnem področju »2-letni projekti« so prijavitelji, ki delujejo na podpodročju razpisa in so: nevladne kulturne organizacije s statusom pravne osebe (društva, ustanove in druge nevladne organizacije), katerih program ni izbran na javnem razpisu JPR-PROG-2018-2021 ali fizične osebe.

Razpisuje: Ministrstvo za kulturo
Rok prijave: 20.11.2017

 

Prijavite se na naše e-novice!.