Javni razpis za izvajanje projektov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja v državah Zahodnega Balkana, Vzhodne Evrope, Podsaharske Afrike in Bližnjega vzhoda

Predmet javnega razpisa je financiranje triletnih razvojnih in humanitarnih projektov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja v obdobju od 2017 do 2019, ki jih izvajajo nevladne organizacije, registrirane v Republiki Sloveniji.

Predmet javnega razpisa je razdeljen na 3 glavne sklope:
Sklop A: Razvojni projekti na Zahodnem Balkanu in v Vzhodni Evropi (razpisuje se do 6 projektov, ki se bodo izvajali na Zahodnem Balkanu, in do 1 projekt v Vzhodni Evropi)
Sklop B: Humanitarni projekti v Podsaharski Afriki in na Bližnjem vzhodu (razpisuje se do 1 projekt, ki se bo izvajal v Pod¬saharski Afriki in do 2 projekta na Bližnjem vzhodu)
Sklop C: Izobraževanje otrok o njihovih pravicah z uporabo gradiva Naše pravice v eni državi Zahodnega Balkana, Vzhodne Evrope, Severne Afrike ali Bližnjega vzhoda (razpisuje se do 1 projekt)Predmet javnega razpisa je razdeljen na 3 glavne sklope:
Sklop A: Razvojni projekti na Zahodnem Balkanu in v Vzhodni Evropi (razpisuje se do 6 projektov, ki se bodo izvajali na Zahodnem Balkanu, in do 1 projekt v Vzhodni Evropi)
Sklop B: Humanitarni projekti v Podsaharski Afriki in na Bližnjem vzhodu (razpisuje se do 1 projekt, ki se bo izvajal v Pod¬saharski Afriki in do 2 projekta na Bližnjem vzhodu)
Sklop C: Izobraževanje otrok o njihovih pravicah z uporabo gradiva Naše pravice v eni državi Zahodnega Balkana, Vzhodne Evrope, Severne Afrike ali Bližnjega vzhoda (razpisuje se do 1 projekt)

Na javni razpis se lahko prijavijo NVO, registrirane v RS. NVO so ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah ali Zakona o zavodih (samo za¬sebni zavodi), ali so humanitarne organizacije, ki imajo sedež v RS in so vpisane v razvid v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah, ali so verske skupnosti in njihovi sestavni deli, ki jim je Urad Vlade RS za verske skupnosti izdal potrdilo o pravni osebnosti.

 

Razpisuje: Ministrstvo za zunanje zadeve 
Rok prijave: 04.11.2016
Prijavite se na naše e-novice!.