Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih 2016 in 2017 »SIO 2016–2017«

Namen javnega razpisa je, preko subjektov inovativnega okolja (SIO) vzpostaviti standardizirano, geografsko in programsko uravnoteženo podporo zagonu, razvoju in rasti inovativnih podjetij s potencialom hitre rasti.

Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih sredstev SIO, z namenom izvajanja aktivnosti, opredeljenih v ZPOP-1 in Pravilniku za ciljne skupine v letih 2016 in 2017.

Javni razpis je razdeljen v tri sklope, in sicer:
•    Sklop 1: Tehnološki parki,
•    Sklop 2: Podjetniški inkubatorji,
•    Sklop 3: Univerzitetni inkubatorji.

Na javni razpis lahko kandidira prijavitelj, ki deluje kot SIO in je pravna oseba javnega ali zasebnega prava, organizirana v obliki gospodarske družbe ali v obliki zavoda, ki v skladu z ZPOP-1 izvaja naloge in programe inovativnega okolja in je vpisan v Evidenco kot tehnološki park ali podjetniški inkubator ali univerzitetni inkubator najkasneje na dan pred objavo javnega razpisa. Več o ostalih pogojih najdete v javnem razpisu.

Razpisuje: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije 
Rok prijave: 28.11.2016
Prijavite se na naše e-novice!.