Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 14-20 za leto 2018

Predmet javnega razpisa so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev.

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 7.000.000 EUR, od tega:

  • za nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji (skop A) skupno 3.500.000 EUR, in sicer za:
    • enostavne naložbe skupno 2.625.000 EUR
    • zahtevne naložbe skupno 875.000 EUR
  • za gospodarske družbe, zadruge in samostojne podjetnike (sklop B) skupno 3.500.000 EUR in sicer za:
    • enostavne naložbe skupno 875.000 EUR
    • zahtevne naložbe skupno 2.625.000 EUR

 

Izdajatelj: MKGP
Rok za prejem ponudb: 23.04.2019 do 23:59
Prijavite se na naše e-novice!.