Javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše, za okvirno 900 mest v domovih za starejše. Koncesije se razpisujejo s takojšnji začetkom izvajanja dejavnosti (pod A) in z odložnim pogojem (pod B).
  1. Predmet koncesije:

Standardne in nadstandardne storitve institucionalnega varstva za starejše, za okvirno 900 mest v domovih za starejše. Koncesije se razpisujejo s takojšnji začetkom izvajanja dejavnosti (pod A) in z odložnim pogojem (pod B).

 

 

  1. Opis storitve:

Institucionalno varstvo v domovih za starejše:

Standardna storitev obsega:

  • osnovno oskrbo,
  • socialno oskrbo,
  • zdravstveno varstvo.

Osnovna oskrba zajema bivanje, organiziranje prehrane, tehnično oskrbo in prevoz. Bivanje se organizira v ogrevanih, opremljenih in vzdrževanih eno- ali dvoposteljnih sobah. Vključuje zagotavljanje sanitarnih prostorov, prostorov za osebno higieno, skupnih prostorov ter prostorov za izvajanje programov. Bivanje zajema tudi čiščenje bivalnih prostorov in pranje, čiščenje ter vzdrževanje oblačil ter osebnega in skupnega perila.

Organiziranje prehrane zajema nabavo, pripravo in postrežbo celodnevne, starosti in zdravstvenemu stanju primerne hrane in napitkov. Tehnična oskrba je organizirana dejavnost za zagotavljanje tehničnih pogojev za optimalno izvajanje institucionalnega varstva ter vključuje naloge vzdrževanja opreme, prostorov, objekta in okolice.

Prevozi vključujejo organizacijo in izvedbo prevozov v zvezi z uveljavljanjem zakonskih pravic in obveznosti v nujnih primerih za upravičence.

Socialna oskrba je strokovno vodena dejavnost, namenjena izvajanju vsebin socialne preventive, terapije in vodenja upravičencev. Vključuje izvajanje nalog varstva in posebnih oblik varstva.

Varstvo pomeni nudenje pomoči pri vzdrževanju osebne higiene in izvajanju dnevnih aktivnosti (vstajanju, oblačenju, premikanju, hoji, komunikaciji in pri orientaciji). Posebne oblike varstva so namenjene ohranjanju in razvoju samostojnosti, razvoju socialnih odnosov, delovni okupaciji, korekciji in terapiji motenj, aktivnemu preživljanju prostega časa ter reševanju osebnih in socialnih stisk.

Zdravstveno varstvo se izvaja po predpisih s področja zdravstva, pri čemer mora koncesionar zaposliti zdravstvene delavce na področju zdravstvene nege najmanj v skladu  s standardi in normativi, dogovorjenimi v Splošnem dogovoru izvajalcev zdravstvenih storitev.

Rok za prijavo: 31. 8. 2017

Več informacij o razpisu najdete tukaj.

 

Prijavite se na naše e-novice!.