Javni razpis za podukrep 4.3: Operacija Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 7.000.000 EUR.

Javni razpis za operacijo Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 30. aprila 2018 do vključno 31. avgusta 2018 do 24. ure.


Skladno z 99. členom Uredbe so do podpore upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, ter stroški nakupa kmetijskih zemljišč, ki so nastali po 1. januarju 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.


Zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 31. december 2021.

Več informacij je na voljo tukaj

Prijavite se na naše e-novice!.