Javni razpis za pred-financiranje razvojnih projektov in projektov kmetijskih gospodarstev

Predmet in namen javnega razpisa je pred-financiranje razvojnih projektov in projektov kmetijskih gospodarstev po programu PF – pred-financiranje, in sicer upravičencev (v nadaljevanju: vlagatelj/upravičenec), ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva (v nadaljevanju EU sredstva) iz programskega obdobja 2014-2020 in so prejeli pozitivno odločitev in/ali že imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju. Program PF – pred-financiranje vključuje naslednja podprograma:

  • podprogram PF1: pred-financiranje razvojnih projektov - izven pravil državnih pomoči in
  • podprogram PF2: pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev - izven pravil državnih pomoči

Cilji javnega razpisa je hitrejša in učinkovitejša izvedba projektov, ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva.

Roki za oddajo vlog so: 9. 2018, 1. 10. 2018, 5. 11. 2018, in 3. 12. 2018.

 

Več informacij in razpisna dokumentacija so na voljo tukaj

Prijavite se na naše e-novice!.