Javni razpis za razporeditev sredstev fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2018

17.493.000,00 €, od tega za invalidske organizacije 11.370.450,00 €; za humanitarne organizacije 6.122.550,00 €

FIHO je objavil razpis za sofinanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2018. Predmet razpisa je financiranje oziroma sofinanciranje: – izvajanja posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij ter programov in storitev humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov,– delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij, – naložb v osnovna sredstva invalidskih in humanitarnih organizacij ter njihovo vzdrževanje.

Rok za oddajo vlog na razpis je 30 dni po objavi razpisa v Uradnem listu RS (datum objave v Uradnem listu: 13. 10. 2017).

Izobraževanje za organizacije bo potekalo v torek, 17. 10. 2017, za invalidske organizacije, in v  sredo, 18. 10. 2017, za humanitarne organizacije.

Na razpis za razporeditev sredstev FIHO se lahko prijavijo: invalidske organizacije, ki so ta status pridobile z odločbo pristojnega ministrstva po Zakonu o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02) ali humanitarne organizacije, ki so ta status pridobile z odločbo pristojnega ministrstva po Zakonu o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03).

 

Več o razpisu

Prijavite se na naše e-novice!.