Javni razpis za sofinaciranje projektov s področja enakosti žensk in moških

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo razpis za spodbujanje enakosti žensk in moških.

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov na področju enakosti žensk in moških na naslednjih podpodročjih:

  • Enakovredna porazdelitev skrbstvenih in gospodinjskih obveznosti med ženskami in moškimi v zasebni sferi;
  • Moški in enakost spolov: kako lahko moški dejavno prispevajo k enakosti žensk in moških.  

Enakost spolov za potrebe tega razpisa pomeni, da imajo ženske in moški enako dostojanstvo, pravice in odgovornosti, da so ženske in moški enako udeleženi in imajo enako moč vplivati na načrtovanje in odločanje na vseh področjih javnega in zasebnega življenja, da imajo enak položaj ter enake možnosti za uživanje vseh pravic in za razvoj osebnih potencialov, s katerimi prispevajo k družbenemu razvoju, ter imajo enako korist od rezultatov, ki jih prinaša razvoj.

Raziskave niso predmet javnega razpisa in v okviru javnega razpisa ne bodo financirane. Vloge prijaviteljev, ki bodo med dejavnostmi projekta vključevale raziskave, bodo zavrnjene.

Razpisuje: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Rok prijave: 1.02.2017
Več o razpisu

Prijavite se na naše e-novice!.