Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev podjetij mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji ter mednarodno konkurenčnost in stopnjo internacionalizacije podjetij.

Cilj javnega razpisa je podpreti individualne sejemske nastope podjetij v tujini. 

UPRAVIČENCI IN UPRAVIČENI STROŠKI

UPRAVIČENCI so MSP-ji;

  • Ki želijo svoje poslovanje diverzificirati na tuje trge in/ ali
  • Širiti obstoječe dejavnosti na tuje trge

UPRAVIČENI STROŠKI

Za uveljavljanje upravičenih stroškov operacije se uporablja poenostavljena oblika obračunavanja upravičenih stroškov, in sicer standardna lestvica stroška na enoto.

Formula za izračun višine standardnega stroška za m2 najetega razstavnega prostora na mednarodnem sejmu v tujini za posamezno operacijo je:

Višina standardnega stroška za m2 najetega razstavnega prostora na mednarodnem sejmu v tujini za posamezno operacijo v EUR (SSE) = (5.313,06 € + 65,2 * m2) / m2 / Y

ROKI ZA ODDAJO VLOG

15.5.2019 za sejemske nastope, ki bodo zaključeni do 4.9.2019

5.9.2019 za sejemske nastope, ki bodo zaključeni do 3.9.2020

VIŠINA SOFINANCIRANJA

Višina sofinanciranja: 

- 75 %  če ima prijavitelj sedež v programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija 

  • 70 % če ima prijavitelj sedež v programskem območju kohezijska regija Zahodna Slovenija 

Razpisna dokumentacija je na voljo tukaj

Prijavite se na naše e-novice!.