Javni razpis za sofinanciranje inovativnih projektov za zaposlovanje mladih za leti 2018-2019

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje inovativnih projektov za zaposlovanje mladih, ki bodo spodbujali čimprejšnjo in ciljno usmerjeno aktivacijo med mladimi brezposelnimi osebami do vključno 28. leta starosti v smislu proaktivnega in samostojnega vključevanja na trg dela s povečevanjem ter ustvarjanjem novih zaposlitvenih možnosti.

Inovativni projekti za večanje zaposljivosti mladih predstavljajo razvoj in implementacijo programov, rešitev, pristopov, metod in načinov za hitro aktivacijo mladih na trgu dela s spodbujanjem in razvijanjem njihovih ustreznih kompetenc za samostojno vključevanje na trg dela in povečevanje njihovih zaposlitvenih priložnosti.

V okviru posameznega projekta je predvidena priprava nabora inovativnih ukrepov* in razvoj kreativnih rešitev za spodbujanje zaposlovanja mladih, vključno z mreženjem z delodajalci, vzpostavitev partnerstev in povezovanja ključnih deležnikov na trgu dela s ciljem povečevanja zaposlitvenih priložnosti mladih, ob upoštevanju načel družbene odgovornosti na področju zaposlovanja ciljne skupine.

* Inovativni ukrepi predstavljajo konkretne aktivnosti oziroma dejavnosti za spodbujanje zaposlovanja in zaposljivosti, ki se v okviru aktivne politike zaposlovanja še niso ali se ne izvajajo kot del ustaljene prakse in s tem predstavljajo novost na področju zaposlovanja in višanja zaposljivosti brezposelnih mladih oseb. Aktivnosti predstavljajo delo z mladimi v okviru razvoja novih programov, rešitev, pristopov, metod in načinov za hitro aktivacijo mladih na trgu dela preko povezovanja ključnih deležnikov na lokalnem in regionalnem nivoju ter potencialnih delodajalcev.

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je podpora pri izvajanju inovativnih projektov, ki bodo omogočili večjo zaposljivost ciljne skupine brezposelnih mladih oseb, razvijanje ustreznih kompetenc in pristopov pri aktivnem iskanju zaposlitve ter istočasno aktiviranje delodajalcev pri teh aktivnostih. Namen javnega razpisa je tudi spodbujanje partnerskega sodelovanja med različnimi deležniki na trgu dela s ciljem nižanja brezposelnosti mladih oseb.

Javni razpis je namenjen sofinanciranju predvidoma 2 inovativnih projektov, ki bosta izvajala projektne aktivnosti s ciljem razvoja in implementacije programov, rešitev, pristopov, metod in načinov za hitro aktivacijo brezposelnih mladih na trgu dela preko povezovanja ključnih deležnikov na lokalnem in regionalnem nivoju.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna okvirna vrednost razpoložljivih (nepovratnih) sredstev javnega razpisa znaša 634.605,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Rok: Rok za oddajo prijav je najkasneje 29. 6. 2018.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov: barbara.hrovat@gov.si do vključno 22. 6. 2018.

Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo enkrat tedensko objavljeni na spletnem naslovu: www.mddsz.gov.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi z namenom javnega razpisa lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: www.mddsz.gov.si.

Pred potekom roka za oddajo prijav lahko ministrstvo spremeni razpisno dokumentacijo z izdajo sprememb oziroma dopolnitev. Vsaka taka sprememba oziroma dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo objavljena tudi na spletnem naslovu: www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Prijavite se na naše e-novice!.