Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj

Predmet razpisa je za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj v letu 2017 pri naslednjih vsebinah:

– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostni in vrhunski šport,
– športna rekreacija, šport starejših in šport invalidov,
– občinske panožne športne šole – delo športno izobraženega kadra,
– športne prireditve,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in
– delovanje društev in zvez športnih društev v Mestni občini Kranj.

Razpisuje: Mestna občina Kranj
Rok prijave: 13.01.2017
Več o razpisu

Prijavite se na naše e-novice!.