Javni razpis za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja - praktični pouk 2020

Namen javnega razpisa je sofinanciranje materialnih stroškov in stroškov storitev praktičnega izobraževanja dijakov srednjih šol in študentov višjih strokovnih šol ter fakultet s področja agroživilstva, gozdarstva, veterinarstva in živilstva.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk v letu 2020.

Upravičeni so naslednji stroški:

 • material in repromaterial za izvajanje praktičnega pouka;
 • drobni inventar in potrošnji material za izvajanje praktičnega pouka in laboratorijskih vaj;
 • stroški povezani z zagotavljanjem varnosti in zdravja dijakov oziroma študentov;
 • najem strojev in drugih storitev (npr. najem prevoznih sredstev za prevoz dijakov) namenjenih izvajanju praktičnega pouka;
 • vzdrževanje strojev, naprav in opreme na posestvih in delavnicah namenjenih praktičnemu pouku;
 • energenti, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije;
 • stroški promocije.

Neupravičeni stroški so:

 • delo delavcev in mentorjev, njihovi potni in ostali stroški;
 • delo zunanjih izvajalcev praktičnega pouka;
 • pisarniški in čistilni material;
 • vzdrževanja objektov, prostorov, standardne opreme učilnic (tabla, stoli, mize…), oprema informacijsko-komunikacijske tehnologije, fotokopirni stroji;
 • zavarovanja, ki jih Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) financira v skladu z Uredbo o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva (Uradni list RS, št. 89/14, 2/15, 3/15, 98/15, 28/16, 81/16, 66/17, 82/18 in 13/19);
 • voda, elektrika, kurilno olje in plin;
 • tehnični pregledi vozil, njihovo zavarovanje in podaljševanje registracij,
 • malice.

 

Rok za prijevo: 27. 3. 2020 do 23.59

Več informacij o razpisu in razpisna dokumentacija je na voljo tukaj

Prijavite se na naše e-novice!.